Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

NOWOŚĆ! Wido-RC - System konstrukcji elewacji wentylowanych i dachów wraz profilem uszczelniającym

Przedstawiamy unikalne rozwiązanie dotyczące mocowania do konstrukcji dachu i/lub do konstrukcji pionowych ścian budynku dowolnych płytek ceramicznych, płytek kamiennych i innych, spełniających rolę dachówek bez widocznych elementów mocujących. Rozwiązanie to zabezpiecza dachy skośne i elewacje fasad wentylowanych przed wpływami atmosferycznymi oraz zapewnia odprowadzenie wody atmosferycznej.

System Wido-RC nie jest ograniczony do standardowych kształtów formatek (nie tylko płaskich). Można stosować płytki ceramiczne, płytki kamienne lub cementowo-włókniste, kompozyty i inne, spełniające rolę dachówek.

#

 

System Wido-RC

#

  Opis symboli na rysunkach w artykule:

 1. Formatka z zamocowaną od spodu zawieszką
 2. Profil nośny Wido-RC
 3. Profil uszczelniający
 4. Profil techniczny (uszczelniający wzmocniony)
 5. Element elastyczny z EPDM podpierający płytkę przy górnej krawędzi
 6. Element elastyczny w środkowej linii profilu
 7. Klamra „U” dodatkowo mocująca górną krawędź płytki
 8. Zawieszka Wido-Inv3 lub Wido-Inv5
 9. Wyprofilowany grzbiet profilu uszczelniającego
 10. Elementy uszczelniające profilu uszczelniającego
 11. Wycięcie profilu uszczelniającego
 12. Profil „Z” profilu technicznego
 13. Wyprofilowany grzbiet profilu technicznego
 14. Profil krawędziowy
 15. Uszczelka pozioma

 

Zalety systemu Wido-RC

Niewidoczny montaż płytek

Zawieszki Wido-Inv5 lub Wido-Inv3 zamontowane są po niewidocznej stronie płytki.

Ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych

Profile uszczelniające ograniczają penetrację wody opadowej.

Różne grubości płytek

Elementy elastyczne pozwalają na zmiany grubości formatek.

Kompensacja i dylatacja

Wykorzystanie elementów elastycznych z EPDM umożliwia dylatację oraz kompensuje ewentualne zmiany geometrii dachu lub ściany wywołane pracą budynku.

Możliwość demontażu pojedynczej płytki

Możliwość demontażu dowolnej płytki bez konieczności rozbierania sąsiednich fragmentów konstrukcji.

Możliwość zmiany szerokości formatek

Zmienne szerokości formatek w jednym rzędzie.

Możliwość kształtowania krawędzi

Zamontowanie zawieszki powyżej dolnej krawędzi płytki umożliwia dowolne kształtowanie jej dolnej krawędzi.

Profil techniczny

Profil uszczelniający wzmocniony pozwala na montaż instalacji technicznych.

Dodatkowe mocowanie płytki od góry

Zastosowanie klamry „U” wzmacnia mocowanie płytki od góry.

 

Montaż systemu Wido-RC - montaż profili nośnych

W przypadku dachów skośnych profile nośne Wido-RC montowane są do krokwi lub pełnego deskowania poziomo albo w kierunku zbliżonym do poziomego.
Są one montowane nad membraną hydroizolacyjną, zwykle równolegle, w odstępach mniejszych niż wysokość każdej formatki pokrywającej dach. Profile nośne do konstrukcji drewnianej są montowane za pomocą wkrętów, do konstrukcji metalowej są montowane za pomocą śrub lub nitów.
Mocowanie profili nośnych należy uwzględnić w obliczeniach statycznych wykonanych dla konkretnego budynku.
Mocowanie umożliwia precyzyjne i trwałe połączenie tylnej, pionowej ścianki przekroju profilu nośnego z konstrukcją dachu.

W przypadku ścian pionowych profile nośne Wido-RC montowane są do pionowej konstrukcji Wido-Grip.

#
Montaż profili nośnych na budynku jednorodzinnym.

 

Montaż systemu Wido-RC - montaż profili uszczelniających

Profile uszczelniające z grzbietem o ukośnych ściankach montowane są prostopadle do profili nośnych.

Profil uszczelniający stanowi profil fugi pionowej, która uszczelnia i łączy formatki w jednym rzędzie w jedną powierzchnię. Posiada on dwa wygięte nacięcia, które podtrzymują go na górnym profilu nośnym w czasie montażu i w czasie użytkowania.

Po przeciwnych stronach grzbietu, symetrycznie zamocowane są dwa elementy uszczelniające.

#
Głównym zadaniem profili uszczelniających jest ochrona dachu przed penetracją wody pod formatki. Ukośne ścianki grzbietu tworzą przekrój poprzeczny fugi.Grzbiet profilu uszczelniającego jest umieszczony w środku fugi pionowej, co powoduje, że wiatr nie wdmuchuje wody z płytki pod sąsiednią (umieszczoną w tym samym rzędzie), lecz ta spychana wiatrem woda zatrzymuje się na grzbiecie profilu uszczelniającego i spływa wzdłuż niego ku dołowi. Spychana wiatrem woda może być również przenoszona na powierzchnię zewnętrzną sąsiedniej płytki. W dolnej części rysunku profil techniczny - wzmocniony.

Głównym zadaniem profili uszczelniających jest ochrona dachu przed penetracją wody pod formatki. Ukośne ścianki grzbietu tworzą przekrój poprzeczny fugi. Grzbiet profilu uszczelniającego jest umieszczony w środku fugi pionowej, co powoduje, że wiatr nie wdmuchuje wody z płytki pod sąsiednią (umieszczoną w tym samym rzędzie), lecz ta spychana wiatrem woda zatrzymuje się na grzbiecie profilu uszczelniającego i spływa wzdłuż niego ku dołowi. Spychana wiatrem woda może być również przenoszona na powierzchnię zewnętrzną sąsiedniej płytki.

 

Montaż systemu Wido-RC - montaż elementów elastycznych

Elementy elastyczne wykonane z EPDM podpierają płytki przy ich górnej krawędzi, a także podpierają płytki w linii profili nośnych w miejscach poza zawieszką. Zmiana grubości formatki wymaga zmiany grubości elementu elastycznego w miejscu podparcia górnej krawędzi.

W środkowej części profilu nośnego opcjonalnie są mocowane elementy elastyczne celem lepszego oparcia płytki.

Oparcie na elementach elastycznych umożliwia rozłożenie naprężeń oraz kompensuje ewentualne zmiany geometrii dachu lub ściany wywołane pracą budynku - każda płytka jest oparta na elemencie elastycznym.

 

Montaż systemu Wido-RC - montaż zawieszki do płytki

Przed rozpoczęciem montażu formatek należy wykonać montaż zawieszki systemów Wido-Inv5 (mocowanie hybrydowe) lub Wido-Inv3 (mocowanie mechaniczne). W obu przypadkach zawieszki znajdują się w dolnej części po niewidocznej stronie formatki.

Osadzenie zawieszki w niewielkiej odległości od krawędzi dolnej umożliwia wykonanie dolnej krawędzi formatek w formie nieliniowej. Mogą to być fale, zygzaki, łuki itp. Takie wykonanie umożliwia architektom kształtowanie tej krawędzi na wzór klasycznych kształtów lub realizowanie innych nowatorskich pomysłów.

 

Montaż systemu Wido-RC - montaż formatki

Montaż formatek odbywa się poprzez nasunięcie od góry zawieszek na profile nośne. Ustalenie pozycji wysokości mocowania płytki wyznaczają zawieszki systemu Wido-Inv5 lub Wido-Inv3. Zawieszki te opierają się całym ciężarem płytki na profilu nośnym znajdującym się w dolnej części rzędu formatek. Formatka opiera się na profilu nośnym przez zawieszkę oraz w swojej górnej części na elemencie elastycznym.

#

 

Montaż systemu Wido-RC - klamra dociskowa

Zabezpieczenie zamontowanych płytek przed ich oderwaniem się na skutek parcia lub ssania wiatru od góry następuje poprzez płytkę zamontowaną powyżej zakrywającą i dociskającą dolną płytkę. Formatki mogą też być zabezpieczone klamrą w kształcie odwróconego „U” znajdującą się przy górnej krawędzi.

#
Montaż klamry dociskowej następuje poprzez wsunięcie jej w szczelinę znajdującą się w dolnej części profilu nośnego. Wewnętrzne części szczeliny profilu nośnego oraz zewnętrzne powierzchnie fragmentu klamry dociskowej, która jest wsuwana do szczeliny, posiadają ukształtowanie tworzące nierówności, które unieruchamiają zatrzask klamry dociskowej po jej wsunięciu. Od zewnętrznej widocznej strony elementu płytkowego klamra dociskowa dociska płytkę do elementu elastycznego mocowanego do dolnej części profilu nośnego.