Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Dotacja Działanie 2.3.4 - zapytanie ofertowe

Projekt uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT

Firma Wido Profil Sp z o.o. realizuje projekt "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia P.417531. ", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Przedmiotem projektu jest rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT, wynalazku zgłoszonego przez spółkę przed UP RP.


Zapytania ofertowe do projektu:

Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczy przeprowadzenia usługi związanej z rozszerzeniem ochrony patentowej wynalazku.

Załączniki do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniami.

Informacja o wyborze