Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Dotacja 2.1. Linia produkcyjna - zapytanie ofertowe

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa WIDO-PROFIL Sp. z o.o. dzięki zakupowi linii produkcyjnej do produkcji i obróbki paneli kompozytowych

Informacje o projekcie realizowanym przez Wido Profil w ramach MRPO 2.1ARozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Firma Wido Profil Sp z o.o. realizuje projekt "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa WIDO-PROFIL Sp. z o.o. dzięki zakupowi linii produkcyjnej do produkcji i obróbki paneli kompozytowych", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Oś priorytetowa II: "Gospodarka Regionalnej Szansy"
Działanie 2.1: "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw"
Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"Zapytania ofertowe do projektu "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa WIDO-PROFIL Sp. z o.o. dzięki zakupowi linii produkcyjnej do produkcji i obróbki paneli kompozytowych":

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące projektu, dostawy i uruchomienia kompletnej linii technologicznej do produkcji paneli kompozytowych z uwzględnieniem możliwości częściowego wykorzystanie istniejącego parku maszynowego. [PDF]

Załącznik nr 1 do zapytań ofertowych. Klauzula o zachowaniu poufności. [DOCX]
Załącznik nr 2 do zapytań ofertowych. Formularz ofertowy. [DOC]


Informujemy, że w związku z zapytaniami, warunkowo akceptujemy dokumenty, w którym Oferent deklaruje iż w przypadku wybrania jego oferty przed podpisaniem umowy będzie posiadał ważną polisę OC.Linki informacyjne:
Unii Europejskiej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Małpolskiego regionalnego programu operacyjnego
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Województwo Małopolskie