Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Dotacja Działanie 1.2.1 - zapytanie ofertowe

Projekt działanie 1.2 Opracowanie bezkotwowego systemu montażu

Firma Wido Profil Sp z o.o. realizuje projekt "Opracowanie bezkotwowego systemu i sposobu mocowania elewacji wentylowanych." Współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie elementów składowych (konsoli, systemu mocowania elewacji, zawieszki) fasady wentylowanej, wraz ze sposobem ich mocowania.


Zapytania ofertowe do projektu:

Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczy dostawy materiałów

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1.
Wyniki zapytania ofertowego nr 1.

Zapytanie ofertowe nr 2 Dotyczy dostawy sprzętu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2.
Wyniki zapytania ofertowego nr 2.
Informujemy, że w poprzedniej wersji zapytań 1 i 2 wkradł się błąd. Dotyczył on terminu oceny i otwarcia ofert. Prawidłowa data to 28.08.2017. Obecnie już znajdują się prawidłowe zapytania.

Zapytanie ofertowe nr 3 Dotyczy dostawy sprzętu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3.
Wyniki zapytania ofertowego nr 3.

Zapytanie ofertowe nr 4 Dotyczy dostawy materiałów

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4.
Wyniki zapytania ofertowego nr 4.