Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Poddziałanie 2.3.4 PO IR

Firma Wido Profil Sp z o.o. realizuje projekt "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla dwóch wynalazków z zakresu budownictwa", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie ochrony patentowej, dwóch wynalazków: Zawieszka i jej montaż do płyty okładzinowej i Wielowarstwowy panel izolacyjny.

Przy wchodzeniu na nowe rynki koniecznym jest w pierwszej kolejności zadbać o ochronę prawną stosowanych rozwiązań w produktach. Tą świadomość posiada przedsiębiorstwo Wido-Profil Sp. z o.o. i taki też cel przyświeca niniejszemu projektowi. Dzięki realizacji projektu tj, uzyskania międzynarodowej ochrony przemysłowej w trybie PCT zostanie zrealizowany cel dla Poddziałania jaki został zawarty w SzOOP PO IR. Docelowo firma zamierza objąć swój wynalazek ochroną na następujących obszarach: Norwegia, Wlk. Brytania, Niemcy, Rosja, Kanada, USA

Wartość projektu: 524 206,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 223 670,00 zł