Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Poddziałanie 1.2.1 RPO WM

Firma Wido Profil Sp z o.o. realizuje projekt " Opracowanie konstrukcji panelu elewacyjnego z uwzględnieniem wymogów termicznych" współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu jest opracowanie warstwowej płyty izolacyjnej, przeznaczonej do stosowania w budownictwie jako izolacja termiczna i akustyczna.

Projekt ma na celu opracowanie nowego panelu izolacyjnego.
Założenia przyjęte to osiągnięcie dla panelu izolacyjnego wartości nie większej niż :
-średniej lambdy 0,028 dla przy wykorzystaniu wełny mineralnej
Dodatkowe założenie to wykorzystanie montażu nieprzelotowego opracowanego przez Wido-Profil do montażu panelu i wyeliminowanie korekty wartości całkowitego oporu cieplnego. Chodzi tutaj łączniki mocujące panel, których nie będziemy stosować oraz o korekty na odkształcanie warstwy izolacji w miejscach styku formatek (panel ze sztywną pianką izolacyjną nie będzie ulegał deformacji , zwłaszcza przy wykorzystaniu nowego rodzaju montażu).

    Chcemy opracować panel izolacyjny :
  • O lepszej izolacji
  • Ognioodporny
  • Paroprzepuszczalny
  • W którym nie wystąpią łączniki przelotowe montażowe
  • Eliminuje powstawanie szczelin panelu w miejscach łączenia.

Wartość projektu: 2 244 511,29 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 725 971,83 zł