Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Poddziałanie 1.2.1 RPO WM

Firma Wido Profil Sp z o.o. realizuje projekt "Opracowanie systemów mocowania niewidocznego elewacji wentylowanych", " współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

    Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie dwóch systemów:
  • zawieszki i jej montażu do płyty okładzinowej umożliwiający montaż cienkościennych płyt okładzinowych
  • zespołu do mocowania płyt elewacyjnych – montaż niewidoczny, spełniający kryteria rozporządzenia 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, umożliwiający mocowanie płyt giętych (takich jak na przykład stosowanych w tunelach drogowych) lub o skomplikowanych kształtach.

U podstaw prac będących przedmiotem projektu badawczego jest stała chęć podnoszenia konkurencyjności, oferowania innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań, a także zapotrzebowanie płynące z rynku.

Wartość projektu: 2 352 319,37 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 517 506,48 zł