Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Draw-F

DRAW-F to aplikacja służąca do rysowania poszczególnych fragmentów elewacji wentylowanych w celu kalkulacji i ofertowania fasad wentylowanych. Podstawowym narzędziem jest rysowanie elewacji wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi, z możliwością oznaczania elementów żelbetowych.

Program oferuje automatyczne funkcje podziału elewacji np. podział na formatki wzdłuż linii otworów okiennych. Wszystkie elementy są edytowalne, można je przesuwać i usuwać, umieszczać ręcznie (rysować) lub wstawiać wg danych numerycznych. Aplikacja wspomaga projektowanie obróbki otworów okiennych. Deklaruje się architektoniczny poziom "0". Po narysowaniu obszaru elewacji jest możliwość podziału na formatki, a także łączenia kilku formatek w jedną. W kolejnych etapach możliwe jest rysowanie podkonstrukcji: profili pionowych i poziomych, konsol i nitów/wkrętów. Program oferuje funkcje automatycznego rozmieszczania elementów podkonstrukcji w zależności od wybranej technologii i płyty. Odbywa się to metodą poszczególnych kroków z podpowiedziami i sugerowanymi rozwiązaniami. Każdy element: elewacja, formatki, profile, konsole i nity umieszczony jest na osobnej warstwie, którą można włączać lub wyłączać w taki sposób aby upraszczać widok dla użytkownika.

Wczytywanie prostych plików DXF oraz plików JPG jako tła do rysowania elewacji możliwe jest za pomocą Modułu Importu i Eksportu. Za pomocą tego modułu wynikowe dane można wygenerować w postaci DXF, JPG/PNG oraz PDF.

Aplikacja współpracuje z modułem: Baza danych ograniczeń technologicznych, która umożliwia sprawdzenie zgodności przyjętego rozwiązania z wymogami technicznymi producenta.

Z kolei Moduł wizualizacji i edycji pojedynczej formatki czworokątnej umożliwia wizualizację i edycję cech formatki w tym zmiany wymiarów lub kształtu.

Powyższe moduły pozwalają wykorzystać Moduł zarządzania typami krawędzi i otworów, który umożliwia definiowanie typów wykończeń krawędzi poszczególnej formatki z uwzględnieniem wymogów wynikających z wybranej wcześniej technologii montażu i ograniczeń technicznych narzuconych przez producenta.