Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Lakierowanie proszkowe

Brak spełniającej nasze wymagania lakierni proszkowej w najbliższym regionie skłonił nas do stworzenia własnej lakierni, która obecnie świadczy też usługi lakierowania dla kontrahentów zewnętrznych. Wido-System specjalizuje się w lakierowaniu proszkowym aluminium. Wymiary pieca umożliwiają lakierowanie elementów wielkogabarytowych np. daszków (długość 7,8 m, wys. 2,15m, szer. 1,20m). Technologia elektrostatycznego pokrywania farbami proszkowymi elementów aluminiowych jest obecnie jedyną technologią pozwalającą na zabezpieczenie antykorozyjne aluminium połączone z uzyskaniem szerokiej gamy kolorystycznej wyrobów.


Opis technologii lakierowania proszkowego

Do najbardziej istotnych własności elektrostatycznego powlekania farbami proszkowymi zalicza się uzyskiwanie w wyniku jednorazowego powlekania powłok o grubości 60-90 mikronów, (co odpowiada 2-3 warstwowemu pokryciu tradycyjnymi materiałami rozpuszczalnikowymi) oraz możliwość uzyskania powłok o równomiernej grubości w przypadku przedmiotów o złożonym kształcie. Technologia ta pozwala na maksymalne wykorzystanie materiału i co równie ważne jest nieuciążliwa dla środowiska. Powłoki proszkowe stanowią bardzo skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne, charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, chemicznymi i izolacyjnymi. Nie wymagają częstej renowacji i pozwalają na uzyskanie wysokich walorów estetycznych.


Przedmioty przeznaczone do pokrywania farbami proszkowymi muszą być odporne na temperaturę spiekania po napyleniu 160-200 stopni C. W związku z tym metodę tą stosuje się przede wszystkim do wyrobów, które mogą być pokrywane w częściach (przed montażem). Stan powierzchni powinien być na tyle dobry, żeby możliwe było ich pokrywanie bez szpachlowania, a w szczególnych przypadkach korzystać ze szpachlówki przeznaczonej specjalnie pod powłoki proszkowe. Wszystkie te zalety oraz szeroka gama kolorystyczna zaspokoją gusty najwybredniejszych klientów.


Aluminium jest powszechnie stosowanym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie, transporcie, elektronice, w przemyśle maszynowym i chemicznym, przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. Podczas produkcji nowych wyrobów aluminiowych, jak również przy ich konserwacji, stosowane są różne metody obróbki powierzchni, mające na celu poprawę ich wyglądu i trwałości. Chemiczna obróbka aluminium opiera się na preparatach i kąpielach, które w zależności od składu służą do mycia, czyszczenia, trawienia, fosforanowania, chromianowania lub wytworzenia innych powłok. Większość z tych obróbek jest stosowana przed malowaniem wyrobów aluminiowych w celu nadania powłokom lakierniczym odpowiednich właściwości ochronnych i mechanicznych.


Przygotowanie powierzchni do malowania wymaga najczęściej wstępnego oczyszczenia. Następnie stosuje się kwaśne kąpiele do usuwania produktów korozji i pyłów metalowych. Kwaśne i alkaliczne środki do oczyszczenia aluminium posiadają dodatki wzmacniające efekt mycia oraz dodatki ograniczające trawienie metalu podłoża. Przed malowaniem nakłada się na oczyszczoną powierzchnię powłoki konwercyjne lub polimerowe, które mają na celu poprawę przyczepności i właściwości ochronnych powłok lakierniczych. Rodzaj powłoki, stanowiącej podkład pod lakierem zależy od stawianych wymagań. Najwyższe wymagania ochrony przed korozją spełniają powłoki chromianowe i polimerowe. 


Przy konserwacji użytkowanych wyrobów aluminiowych zachodzi potrzeba oczyszczenia powierzchni z brudu i produktów korozji bez wytworzenia powłoki lakierowanej. Do tego celu stosowane są specjalne preparaty i kąpiele, które obok zdolności mycia i oczyszczania wykazują właściwości pasywujące. Zastosowanie lakierowanego aluminium w architekturze czy motoryzacji wymaga spełnienia bardzo wysokich rygorów jakościowych m.in. odnośnie odporności korozyjnej i przyczepności powłok lakierniczych. Od wielu lat procesami gwarantującymi najwyższą jakość są technologie chromianowania.


Chromianowanie żółte stosowane również w lakierni Wido-System powoduje powstanie na powierzchni aluminium powłoki amorficznej o masie jednostkowej 0,1-1 g/m.kw. Dzięki znakomitej odporności korozyjnej powłoki te mogą stanowić końcowe zabezpieczenie elementów aluminiowych. Określając odporność na podstawie testu w komorze solnej, aluminium zabezpieczone techniką chromianową ma odporność rzędu 1000 godzin.


Podstawowym zastosowaniem powłok chromianowych jest jednak przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem. Jest to proces stosowany przez wiele lakierni odpowiednio do tego przygotowanych. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni następuje nanoszenie proszku na lakierowany obiekt. Aby proszek mógł być zastosowany do wyrobu, którym pragniemy obrobić powierzchnię, należy nadać mu własności płynu. W urządzeniu do aplikacji proszek jest więc zmieszany ze sprężonym powietrzem. By nanoszony proszek pozostał na wyrobie i nie spadł z niego dostarcza się mu w urządzeniu aplikacyjnym energii elektrostatycznej, która powoduje jego przyczepność do uziemionego obiektu.


Ładowanie proszku odbywa się w zasadzie dwoma sposobami:

- przy pomocy urządzenia elektrokinetycznego, tarciem o ściany wewnętrzne pistoletu do napylania, ewentualnie również węży ciśnieniowych i innych części pomocniczych, produkowanych z reguły z teflonu. Ten system ładowania znany jest pod nazwą tribo,
- przy pomocy urządzenia elektrostatycznego, przez uzyskiwanie ładunku wysokiego napięcia, przy pomocy elektrody umieszczonej w wylotowej części pistoletu aplikacyjnego. Ten system ładowania znany jest pod nazwą statyka (z ładowaniem koronowym).


Do otrzymania odpowiednich powłok lakierniczych używa się różnych proszków w zależności od potrzeb:

- farby epoksydowe - do zastosowań wewnętrznych (stosowane jako zabezpieczenie antykorozyjne, z dużą odpornością na rozpuszczalniki, posiadające certyfikaty dopuszczające kontakt z wodą pitną i żywnością),
- farby poliestrowo-epoksydowe - do zastosowań wewnętrznych (posiadają dobrą odporność na światło i temperaturę, niskie temperatury wygrzewania, długotrwałą odporność na temperaturę - 1000 godz. 80 st. C, dobrą stabilność kolorów matowych)
- farby poliestrowe o jakości fasadowej - do zastosowań zewnętrznych (znakomita odporność na warunki atmosferyczne).


Utwardzenie w piecu zamyka cały cykl aplikacji. W określonej temperaturze, która różni się według rodzaju proszku dochodzi w piecu do "rozlewu" cząsteczek proszkowych. Proszek staje się przez pewien czas płynny. W tym czasie dochodzi do jego rozlania na powierzchni wyrobu i wytworzenia powłoki proszkowej. Następuje reakcja polimeryzacyjna, podczas której powłoka twardnieje i stopniowo uzyskuje swoje charakterystyczne cechy.