Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip

#

Zmieniające się wymagania prawne dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków, ciągle rozwijający się rynek fasad wentylowanych oraz potrzeba znajdywania nowych, najlepiej pasujących do potrzeb klientów rozwiązań, skłoniły nas do rozpoczęcia prac nad zupełnie nowym produktem – konsolą pasywną ze stali nierdzewnej, spełniającą warunki wszystkich, nawet tych najbardziej wymagających, będącą równocześnie rozwiązaniem ekonomicznym zarówno finansowo, jak i czasowo.

Konsola pojedyncza i podwójna Wido-Thermo-Grip
Konsole podwójne, które są elementami nośnymi, zaprojektowano z blachy o  grubości 2 mm. Natomiast konsole pojedyncze, wsporcze zaprojektowano z  blachy o grubości 1,5 mm.

 

Dlaczego konsola pasywna ze stali nierdzewnej jest najlepszym rozwiązaniem?

Konsola pasywna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip

 

Wytrzymałość

Zastosowaliśmy stal nierdzewną o dużej wytrzymałości; w miejscach gdzie występują największe naprężenia wzmocniliśmy przekroje poprzez ich specjalne ukształtowanie. Dzięki zastosowanemu materiałowi zyskaliśmy możliwość wykonania na różne sposoby usztywnień i wzmocnień oraz zastosowania specjalnych dodatkowych wsporników.

Trwałość

Stal nierdzewna jest materiałem o dużej odporności na korozję. W miejscach łączenia stali nierdzewnej z innymi elementami np. profilami aluminiowymi zastosowaliśmy izolator termiczny, który pełni równocześnie rolę izolatora chemicznego.

Konsola pasywna podwójna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip

 

Niska przewodność cieplna

Wyselekcjonowana stal nierdzewna posiada kilkunastokrotnie mniejszą przewodność cieplną niż aluminium, dodatkowo zastosowaliśmy mniejsze grubości materiału; w miejscach, w których nie następują największe obciążenia wykonaliśmy otwory, co spowodowało obniżenie przewodnictwa cieplnego; a także zastosowaliśmy przewężenie miejsc mocowania profili. Ponadto konsola korzysta z trzech rodzajów izolatorów: izolatora podstawy, izolatora kotwy montażowej oraz izolatora zewnętrznego, który oddziela konsolę od środowiska zewnętrznego, w tym od profilu konstrukcji (który w innych wypadkach działa jak radiator). Izolator kotwy montażowej rozdziela konsole pasywne od kotew montażowych – zostaje przerwana ciągłość strumienia cieplnego.

Konsola pasywna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip

Duża nośność

Każda konsola posiada przetłoczenie w miejscu przejścia podstawy w płaszczyznę wysięgu. Wzmocnienie to zostało opracowane teoretycznie, a następnie wykonano szereg prób i testów osiągając optymalny kształt i głębokość tłoczenia. W przypadku dużych wysięgów konsolę Wido-Thermo-Grip możemy wzmocnić jednym lub więcej wspornikiem konsoli. Poprawiamy nie tylko nośność konsoli w kierunku pionowym, ale również wzmacniamy ją w kierunku poziomym. Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip można zamówić z dwoma szerokościami wzmocnień – tzw. listków.

Ekonomia

W trakcie projektu ciągle badaliśmy możliwość użycia jak najmniejszej ilości materiału jak również jego minimalną grubość. Opracowane konsole podwójne są elementami nośnymi, zaprojektowano je z blachy o grubości 2 mm. Natomiast konsole pojedyncze, wsporcze zaprojektowano z blachy o grubości 1,5 mm. Dodatkowo wszystkie konsole można zamówić ze standardowym wzmocnieniem jak również w wersji wzmocnionej z większym listkiem usztywniającym. Ponadto elementy powstające po wykrojeniu otworów redukujących przepływ termiczny wykorzystujemy do produkcji innych elementów.

Bezpieczeństwo

Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip wykonywane są z jednego fragmentu materiału. Nie występują łączenia z innymi materiałami. Izolatory konsoli stanowią jedynie przekładki – nie są obciążane siłami gnącymi lub rozciągającymi. Wybraliśmy najlepszy materiał konstrukcyjny. W przypadku pożaru żaden element z tworzywa nie przenosi obciążenia wywołanego przez ciężar okładzin elewacyjnych.

Ergonomia – uzyskana poprzez unifikację elementów

Dla wygody monterów izolatory podstawy zostały zaprojektowane w taki sposób, że dla konsoli pojedynczej stosujemy jedną z dwóch części przełamanego na pół izolatora podstawy dla podwójnej konsoli. Ponadto izolator zewnętrzny wraz konsolami pojedynczymi i podwójnymi został zaprojektowany w taki sposób, że do obydwu konsol stosujemy ten sam rodzaj izolatora zewnętrznego. Różnica polega na tym, że drugą część izolatora zewnętrznego konsoli montujemy obracając ją o 180 stopni.

Maksymalne przygotowanie konsoli do montażu:

W konsoli wykonane są wszystkie potrzebne otwory do montażu elementów kompletacyjnych. Są to otwory do składania izolatora zewnętrznego oraz otwory do montażu ewentualnych wsporników konsoli.

Korzystny stosunek jakości do ceny

Dzięki wprowadzeniu powyższych innowacji uzyskujemy wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny.

Dopasowanie do każdej fasady wentylowanej

Produkty można stosować do wszystkich rodzajów materiałów, w tym również tych najcięższych.

Troska o środowisko

Produkujemy elementy trwałe, podlegające równocześnie pełnemu i łatwemu recyklingowi – różnego rodzaju materiały nie są zespalane na stałe, co ułatwia proces recyklingu.

 

Jak zbudowana jest konsola pasywna Wido-Thermo-Grip?

 

Konsola pasywna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip

Konsola pasywna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip jest w całości zbudowana z jednego elementu, ukształtowanego w taki sposób, aby maksymalnie podnieść jej wytrzymałość, przy jednoczesnym obniżeniu przewodnictwa termicznego. Osiągnięto to dzięki następującym zabiegom:

- zastosowanie specjalnego wspornika, podnoszącego wytrzymałość konsoli przy obciążeniach „poziomych” konstrukcji.

Konsola pasywna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip

- monolityczna budowa. Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip nie są skonstruowane z kilku połączonych ze sobą elementów z różnych materiałów, co mogłoby spowodować znaczne zmniejszenie ich nośności, a także problemy wynikające z różnej rozszerzalności termicznej elementów konsoli.

- redukcja grubości materiału (przy zachowaniu pożądanych parametrów nośności) oraz wprowadzenie otworu obniżającego przewodzenie termiczne

- zastosowanie specjalnych usztywnień oraz przetłoczeń podnoszących jej wytrzymałość mechaniczną.

 

Rozwiązania Wido-Profil objęto zgłoszeniem patentowym.

Innowacyjność projektu i jego potencjał zostały dostrzeżona przez ekspertów. Złożone wnioski na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych otrzymały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dwóch naborach w których zostały złożone projekty, łącznie złożono 370 wniosków, z czego rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie zostało jedynie 80 (w tym dwa złożone przez naszą spółkę).