Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze# Stolarka aluminiowa

Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip

Zmieniające się wymagania prawne dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków, ciągle rozwijający się rynek fasad wentylowanych oraz potrzeba znajdywania nowych, najlepiej pasujących do potrzeb klientów rozwiązań, skłoniły nas do rozpoczęcia prac nad zupełnie nowym produktem – konsolą pasywną ze stali nierdzewnej, spełniającą warunki wszystkich, nawet tych najbardziej wymagających, będącą równocześnie rozwiązaniem ekonomicznym zarówno finansowo, jak i czasowo.

Konsola pasywna ze stali nierdzewnej Wido-Thermo-Grip
Ze względu na innowacyjność projektu, konsole pasywne Wido-Thermo-Grip zostały objęte zgłoszeniem patentowym.

 

1. Materiał, z którego zrobiona jest konsola pasywna Wido-Profil

Projektując konsolę pasywną wybraliśmy sprawdzony materiał konstrukcyjny jakim jest stal nierdzewna. Jest to materiał o niższej przewodności niż stosowane dotychczas aluminium, a jego duża wytrzymałość pozostaje niezmieniona w pełnym zakresie temperatur środowiska zewnętrznego.

2. Wsporniki zwiększające wytrzymałość

Rosnące grubości warstw izolacji powodują zwiększenie długości wysięgu - w przypadku poziomych sił bocznych wydłużenie ramienia – sił oddziaływujących na podstawy konsoli. Nowe rozwiązania pasywne Wido-Profil przewidują zastosowanie specjalnego wspornika poprawiającego wytrzymałość konsoli przy obciążeniach „bocznych” konstrukcji.

3. Monolityczna budowa

Konsole pasywne Wido-Profil ze stali nierdzewnej stanowią monolit. Nie są skonstruowane z kilku połączonych ze sobą elementów z różnych materiałów, co mogłoby spowodować znaczne zmniejszenie ich nośności, a także problemy wynikające z różnej rozszerzalności termicznej elementów konsoli.

4. Redukcja grubości oraz wprowadzenie otworów

Zredukowano grubość materiału zachowując pożądane parametry nośności konsoli oraz wprowadzono otwór obniżający przewodzenie termiczne. Jest on tak zlokalizowany, aby nie zmniejszać nośności konsoli pasywnej.

5. Usztywnienia i przetłoczenia konsoli

Specjalne usztywnienia oraz przetłoczenia podnoszą jej wytrzymałość mechaniczną.

 

Konsola pasywna ze wspornikiem zwiększającym nośność
Na zdjęciu konsola pasywna ze wspornikiem zwiększającym wytrzymałość na działanie sił w płaszczyźnie poziomej.
Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip zostały objęte zgłoszeniem patentowym.

 

Dlaczego nasza konsola jest najlepsza?

Wytrzymałość

zastosowaliśmy stal nierdzewną o dużej wytrzymałości; w miejscach gdzie występują największe naprężenia wzmocniliśmy przekroje poprzez ich specjalne ukształtowanie. Dzięki zastosowanemu materiałowi zyskaliśmy możliwość wykonania na różne sposoby usztywnień i wzmocnień oraz zastosowania specjalnych dodatkowych wsporników.

Trwałość

stal nierdzewna jest materiałem o dużej odporności na korozję. W miejscach łączenia stali nierdzewnej z innymi elementami np. profilami aluminiowymi zastosowaliśmy izolator termiczny, który pełni równocześnie rolę izolatora chemicznego.

Niska przewodność cieplna:

wyselekcjonowana stal nierdzewna posiada kilkunastokrotnie mniejszą przewodność cieplną niż aluminium, dodatkowo zastosowaliśmy mniejsze grubości materiału; w miejscach, w których nie następują największe obciążenia wykonaliśmy otwory, co spowodowało obniżenie przewodnictwa cieplnego; a także zastosowaliśmy przewężenie miejsc mocowania profili. Ponadto konsola korzysta z trzech rodzajów izolatorów: izolatora podstawy, izolatora kotwy montażowej oraz izolatora zewnętrznego, który oddziela konsolę od środowiska zewnętrznego, w tym od profilu konstrukcji (który w innych wypadkach działa jak radiator). Izolator kotwy montażowej rozdziela konsole pasywne od kotew montażowych – zostaje przerwana ciągłość strumienia cieplnego.

Duża nośność:

Każda konsola posiada przetłoczenie w miejscu przejścia podstawy w płaszczyznę wysięgu. Wzmocnienie to zostało opracowane teoretycznie, a następnie wykonano szereg prób i testów osiągając optymalny kształt i głębokość tłoczenia. W przypadku dużych wysięgów konsolę Wido-Thermo-Grip możemy wzmocnić jednym lub więcej wspornikiem konsoli. Poprawiamy nie tylko nośność konsoli w kierunku pionowym, ale również specjalizujemy ją w kierunku poziomym. Konsole pasywne Wido-Thermo-Grip można zamówić z dwoma szerokościami wzmocnień – tzw. listków.

Unifikacja elementów:

dla wygody monterów izolatory podstawy zostały zaprojektowane w taki sposób, że dla konsoli pojedynczej stosujemy jedną z dwóch części przełamanego na pół izolatora podstawy dla podwójnej konsoli. Ponadto izolator zewnętrzny wraz konsolami pojedynczymi i podwójnymi został zaprojektowany w taki sposób, że do obydwu konsol stosujemy ten sam rodzaj izolatora zewnętrznego. Różnica polega na tym, że drugą część izolatora zewnętrznego konsoli montujemy obracając ją o 180 stopni.

Maksymalne przygotowanie konsoli do montażu:

w konsoli wykonane są wszystkie potrzebne otwory do montażu elementów kompletacyjnych. Są to otwory do składania izolatora zewnętrznego oraz otwory do montażu ewentualnych wsporników konsoli.

Ekonomia:

w trakcie projektu ciągle badaliśmy możliwość użycia jak najmniejszej ilości materiału jak również jego minimalną grubość. Opracowane konsole podwójne są elementami nośnymi, zaprojektowano je z blachy o grubości 2 mm. Natomiast konsole pojedyncze, wsporcze zaprojektowano z blachy o grubości 1,5 mm. Dodatkowo wszystkie konsole można zamówić ze standardowym wzmocnieniem jak również w wersji wzmocnionej z większym listkiem usztywniającym. Ponadto elementy powstające po wykrojeniu otworów redukujących przepływ termiczny wykorzystujemy do produkcji innych elementów.

Korzystny stosunek jakości do ceny:

Z powyższego punktu bezpośrednio wynika wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny.

Dopasowanie do każdej fasady wentylowanej:

opracowaliśmy konsolę łączącą wszystkie funkcje. Produkty można stosować do wszystkich rodzajów materiałów, w tym również tych najcięższych.

Bezpieczeństwo:

konsole pasywne Wido-Thermo-Grip wykonywane są z jednego fragmentu materiału. Nie występują łączenia z innymi materiałami. Izolatory konsoli stanowią jedynie przekładki – nie są obciążane siłami gnącymi lub rozciągającymi. Wybraliśmy najlepszy materiał konstrukcyjny. W przypadku pożaru żaden element z tworzywa nie przenosi obciążenia wywołanego przez wagę okładzin.

Troska o środowisko:

produkujemy elementy trwałe, podlegające równocześnie pełnemu i łatwemu recyklingowi – różnego rodzaju materiały nie są zespalane na stałe, co ułatwia proces recyklingu.

 

Rozwiązania Wido-Profil objęto zgłoszeniem patentowym.

Innowacyjność projektu i jego potencjał zostały dostrzeżona przez ekspertów. Złożone wnioski na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych otrzymały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dwóch naborach w których zostały złożone projekty, łącznie złożono 370 wniosków, z czego rekomendowanych do podpisania umowy o dofinansowanie zostało jedynie 80 (w tym dwa złożone przez naszą spółkę).