Wido-Profil Sp. z o.o. # Fasady wentylowane # Balustrady i poręcze # Stolarka aluminiowa # Konsole pasywne ze stali nierdzewnej
Dotacje unijne

Dotacje unijne

Projekty zrealizowane z udziałem środków UE

Firma Wido-Profil Sp z o.o. zrealizowała trzy projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

1. Projekt "Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego proces ofertowania i realizacji zamówień", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B." Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.Inwestujemy w Waszą przyszłość. Dotacje na innowacje.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>

2. Projekt "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa WIDO-PROFIL Sp. z o.o. dzięki zakupowi linii produkcyjnej do produkcji i obróbki paneli kompozytowych", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Małopolski Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa II: "Gospodarka Regionalnej Szansy" Działanie 2.1: "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
Więcej informacji na temat tego projektu  >>

3. Projekt "Wsparcie ochrony patentowej w zakresie systemów montażu i izolacji fasady wentylowanej obiektów budowlanych szansą rozwoju spółki Wido-Profil.", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Patent+. Planowana realizacja projektu, przewiduje przeprowadzenie pełnej procedury zgłoszeń w wybranych krajach dla Wynalazków opracowanych przez firmę WIDO-PROFIL. Wynalazki dotyczą systemów montażu i izolacji fasady wentylowanej obiektów budowlanych.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>Projekty realizowane z udziałem środków UE

1. Projekt "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla krajowego zgłoszenia P.417531.", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Przedmiotem projektu jest rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT, wynalazku zgłoszonego przez spółkę przed UP RP.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>

2. Projekt "Opracowanie bezkotwowego systemu i sposobu mocowania elewacji wentylowanych", Współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>

3. Projekt "Opracowanie konstrukcji panelu elewacyjnego z uwzględnieniem wymogów termicznych", Współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>

4. Projekt "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT dla dwóch wynalazków z zakresu budownictwa.", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Przedmiotem projektu jest rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT, wynalazku zgłoszonego przez spółkę przed UP RP.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>

5. Projekt "Opracowanie systemów mocowania niewidocznego elewacji wentylowanych", Współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
Więcej informacji na temat tego projektu  >>